Borstzorgklinieken

Voor de beste borstzorg 
in een patiëntvriendelijke setting

Afspraak maken

groep vrouwen

Borstzorgklinieken

Voor de beste borstzorg in een patiëntvriendelijke setting

Borstzorgklinieken voor de beste borstzorg

Wij zijn een in borstzorg gespecialiseerde kliniek voor vrouwen en mannen. Wij bieden professionele zorg en hoogwaardige diagnostiek in een patiëntvriendelijke setting. Professionaliteit, persoonlijke begeleiding, betrouwbaarheid en korte wachttijden, staan bij ons voorop. Met een verwijzing van een huisarts bent u van harte welkom voor het maken van een echo (indien nodig aangevuld met een punctie/drainage), een mammografie en/of een MRI. 

Wachttijden

 

mammografie onderzoek
Mammografie

Bij een mammografie wordt met behulp van een zo laag mogelijke dosis röntgenstralen, de weefselstructuur van de borst afgebeeld. Zo is het mogelijk om afwijkingen in het vet- klier- en bindweefsel waar te nemen. De mammografie is een veelgebruikte methode om afwijkingen, zoals ook borstkanker, in een vroeg stadium op te sporen. 

 

 

Over mammografie 

Echografie onderzoek borsten
Echografie

Wij kunnen de borst en oksel ook middels echografie bekijken en afbeelden. Na de mammografie zullen we vaak de borst en oksel ook met de echo bekijken. Bij echografie maken we gebruik van hoogfrequente geluidsgolven om het borstweefsel af te beelden. Dit geeft ons inzicht in de aard en structuur van het borstklierweefsel en eventuele afwijkingen. Soms kan dit extra informatie geven. Echo betekent ‘geluidsweerkaatsing’, grafie betekent ‘afbeelding’.

 

.Over echografie

MRI onderzoek borsten
MRI

MRI is de afkorting van Magnetic Resonance Imaging. MRI is een techniek om organen en weefsels zichtbaar te maken. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een magnetisch veld en radiogolven. Er worden signalen in het lichaam opgewekt en opgevangen en vertaald door een computer. De computer zet deze signalen om in beelden. De MRI kan toegepast worden als er ondanks de mammografie en echo toch onduidelijkheden blijven bestaan. Borstzorgklinieken is gevestigd binnen de muren van MRI Centrum en maakt gebruik van hun MRI scanner.

Over MRI

Persoonlijke aandacht

Patiënten moeten zich welkom, veilig en gehoord voelen, daarom besteedt Borstzorgklinieken daar veel tijd en aandacht aan.   
Tijdens het afspraakproces en het onderzoek informeren we u kwalitatief en stapsgewijs. Daarnaast geven we u altijd de gelegenheid  om vragen te stellen. 

Borstonderzoek

De patiënt staat voorop

  • Vrouwvriendelijke 3D mammografie zonder pijn 

  • Nieuwste technologie met minder druk

  • Dubbele beoordeling (door radioloog én de inzet van Artificial Intelligence)

  • Direct uitslag

  • Geen wachttijden

Meer informatie

'Goede diagnostiek en een betere voorlichting leidt tot minder zorg bij de patiënt én minder onnodige zorg'
O.V.E. Patho, radioloog Borstzorgklinieken en MRI Centrum.