Borstonderzoek mammografie

Mammografie

Wat is een mammografie

Bij een mammografie wordt met behulp van een zo laag mogelijke dosis röntgenstralen, de weefselstructuur van de borst afgebeeld. Zo is het mogelijk om afwijkingen in het vet- klier- en bindweefsel waar te nemen. De mammografie is een veelgebruikte methode om afwijkingen, zoals ook borstkanker, in een vroeg stadium op te sporen.

Bij Borstzorgklinieken beschikken wij over een van de nieuwste mammografie toestellen, de zogenaamde Tomosynthese ofwel 3D mammografie. De voordelen aan deze state of de art apparatuur is dat er met een zo laag mogelijke stralingsdosis toch een zeer hoogwaardige beeldkwaliteit gecreëerd wordt waardoor afwijkingen sneller ontdekt kunnen worden en beter zichtbaar zijn. Ook bij vrouwen met dicht(er) klierweefsel. Dit is een zeer nuttige/waardevolle toevoeging op de zogenaamde 2D mammografie.

Borstonderzoek mammografie

Minder druk op de borst

Om het weefsel in de borst zichtbaar te kunnen maken en goed te kunnen beoordelen wordt er enige compressie op de borsten gegeven en zo een foto gemaakt van beide borsten. Wij beschikken over de zogenaamde ‘comfort compression plate’, waardoor de druk die op de borsten moet worden gegeven tot het minimum wordt beperkt en het patiëntcomfort tijdens het onderzoek geoptimaliseerd wordt. Het onderzoek duurt minder dan 5 seconden per borst en wordt verricht door onze ervaren mammalaborante. U mag aangeven hoeveel druk u kunt verdragen en zult hierdoor minder pijnklachten tijdens het onderzoek ervaren.

Zonder angst een mammografie

Pijnklachten en negatieve ervaringen uit het verleden worden vaak als drempel ervaren om een mammografie te laten uitvoeren. Onze mammalaborante is gespecialiseerd in angstklachten en zal u naar uw ervaringen vragen. Op basis van uw verhaal zal ze met u bespreken hoe ze het onderzoek tot een goed einde zal brengen. Uw gevoel en beleving staan hierbij centraal. 

Een mammografie kan ook plaatsvinden wanneer u aan uw borsten bent geopereerd en/of borstprothesen heeft. In het laatste geval, zonder risico voor de prothesen zelf. 

Direct de uitslag 

Na afloop van de mammografie bespreekt onze gespecialiseerde mammaradioloog de uitslag met u. Soms zal het nodig zijn een aanvullende biopsie of punctie te verrichten. Het weefsel dat dan wordt afgenomen sturen we ter analyse naar een patholoog. De uitslag van de biopsie is binnen een paar dagen bekend.

Indien er behandeling nodig blijkt, zal dit in een ziekenhuis plaatsvinden. Een multidisciplinair team zal u vervolgens de beste behandeloptie(s) voorleggen om samen met u tot een keuze te komen. 

Borstzorgklinieken heeft een samenwerkingsverband met het Antoni van Leeuwenhoek, hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut.

Tijdstip mammografie in de menstruatiecyclus

Omdat het aandrukken van de borsten soms als gevoelig wordt ervaren, adviseren we bij voorkeur het onderzoek ongeveer 7 dagen na uw menstruatie te laten plaatsvinden. Uw borsten zijn dan het minst gevoelig waardoor het onderzoek minder gevoelig is.

Zwangerschap

Tijdens een zwangerschap zullen wij doorgaans geen mammografie verrichten omdat ongeboren kinderen gevoelig zijn voor röntgenstraling en dit dus onwenselijk is. Het is juist wel aan te raden de borsten te controleren tijdens de zwangerschap bij klachten van de borst. Dit doen we dan bij voorkeur middels echografie.

 

mammografie borstonderzoek

Tijdens het onderzoek

Onze laborante haalt u op uit de wachtkamer. Om de behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen ligt er in de kleedkamer een badjas voor u klaar om aan te trekken. Nadat u zich heeft omgekleed begeleidt de laborante u naar de mammografiekamer en neemt ze samen met u een aantal vragen door die van belang zijn voor het onderzoek. Hierop volgend maakt de laborante de mammografie. U wordt tegen het mammografie apparaat aan gepositioneerd waarna er zo beperkt mogelijke compressie op de borsten zal worden uitgeoefend en de foto’s worden gemaakt. Aansluitend zal onze laborante u begeleiden naar de radioloog waar de bespreking van de mammografie zal plaatsvinden en eventueel aanvullend onderzoek. Ook zal de radioloog u adviezen kunnen geven ten aanzien van vervolg en frequentie van de onderzoeken.

Wat kunt u verwachten?

  • Persoonlijke aandacht en ruim de tijd!
  • Minder pijnlijk onderzoek door zo min mogelijk druk op de borsten

                - Wij maken gebruik van de ‘comfort compression plate’ waardoor druk minimaal is

                - Onderzoekstijd van minder dan 5 seconden per borst

                - Mammografie is ook mogelijk bij borstprothesen

                - Mammografie is ook mogelijk na operatie aan de borsten

  • Tomosynthese/ 3D mammografie

                - Afwijkingen in de borst kunnen sneller worden ontdekt, ook in borsten met dicht klierweefsel

                - Betere beeldkwaliteit

  • Lage stralingsdosis
  • Direct uitslag

               - Direct uitslag van onze gespecialiseerde mammaradioloog

               - Aanvullend onderzoek zoals een echo, biopsie of punctie wordt aansluitend verricht

Ik ben doorverwezen vanuit het bevolkingsonderzoek

Indien u deel heeft genomen aan het bevolkingsonderzoek en u bent doorverwezen kunt u daarvoor bij ons terecht. Wij zullen u dan nagenoeg zonder wachttijd inplannen (binnen 48 uur).

Sinds 1990 krijgen alle vrouwen in Nederland tussen de 50 en 75 jaar een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek op borstkanker. Tijdens het onderzoek wordt er een (2D) mammografie vervaardigd van de beide borsten. De foto wordt beoordeeld door gespecialiseerde radiologen.

Bij het overgrote deel van de vrouwen die hebben deelgenomen zal er geen afwijking worden gevonden. Indien er toch een afwijking wordt geconstateerd dient u nader onderzoek te doen en wordt u hiervoor door de huisarts verwezen. Wij zullen dan samen met u de gemaakte afbeeldingen bekijken en her beoordelen en waar nodig aanvullen met onze state of the art apparatuur om een duidelijker beeld te krijgen. Indien het advies van de beoordelend radioloog is om verder aanvullend onderzoek zoals een echo, biopsie of een vergelijking met eerdere onderzoeken, doen wij dat ook aansluitend. Wij zullen de resultaten van het onderzoek direct uitgebreid met u bespreken, zodat we zoveel mogelijk onzekerheid kunnen weghalen. Uiteindelijk zal een afwijking, waar u voor wordt ingestuurd via het bevolkingsonderzoek, in meer dan 60% een goedaardige afwijking zijn.

 

 

 

borstonderzoek