Wachttijden

Borstdiagnostiek < leeftijd 30 jaar 2 dagen
Borstdiagnostiek ≥ leeftijd 30 jaar 2 dagen
Echo borst/borsten 2 dagen
Echo borst met punctie/drainage 2 dagen
Mammografie 2 dagen
MRI borsten 2 dagen
MRI controle borstprothese(n) 2 dagen

 

Mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan voor u bekijken waar u eerder terecht kunt en voor u bemiddelen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over aanvaardbare wachttijden in de zorg; de zogeheten ‘Treeknorm’. De maximaal aanvaardbare wachttijd voor toegang tot diagnostiek bedraagt 4 weken.