MRI

MRI is de afkorting van Magnetic Resonance Imaging. MRI is een techniek om organen en weefsels zichtbaar te maken. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een magnetisch veld en radiogolven. Er worden signalen in het lichaam opgewekt en opgevangen en vertaald door een computer. De computer zet deze signalen om in beelden. De MRI kan toegepast worden als er ondanks de mammografie en echo toch onduidelijkheden blijven bestaan. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een slechter beoordeelbaar mammogram als er dicht klierweefsel is. De MRI kan dan een beter beeld en inzicht geven.

MRI van de borsten kan worden toegepast voor:

  • Screening van patiënten met een hoog risico op borstkanker (draagsters van een gen-mutatie of familiaire belasting anderzins).
  • Onduidelijkheid na mammografie en/of echo
  • Dicht borstklierweefsel en een leeftijd van >50 jaar
  • Uitgebreidheid van een afwijking
  • Lekkage borstprothese
  • Responsmeting na behandeling van een tumor met neoadjuvante chemotherapie

MRI borsten

Om een MRI van de borsten te maken wordt er contrastvloeistof gebruikt zodat er onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende weefsels in uw borsten. Dit wordt gedaan als de vraag is om goedaardige dan wel kwaadaardige afwijkingen uit te sluiten dan wel aan te tonen.

Indien het onderzoek wordt gedaan ter beoordeling van prothesen en eventuele lekkage wordt er geen contrastvloeistof gegeven.

De contrastvloeistof wordt middels een klein en dun infuusnaaldje in uw arm ingebracht. Via dit infuus wordt de contrastvloeistof toegediend tijdens de MRI scan. Hier voelt u doorgaans niet veel van. Tijdens de MRI van de borsten is uw bovenlichaam ontbloot en wordt u, indien u dat wenst, middels een deken op de rug toegedekt.
 

U ligt in de MRI op uw buik waarbij de borsten vrij naar beneden hangen. De borsten hangen in een zogenaamde borstcoil (zie video). U kunt dit vergelijken met een soort kussen. De laborant schuift u in het MRI apparaat. De MRI ziet eruit als een grote lange ronde tunnel die aan de uiteinden open is. U krijgt u een belletje in uw hand waarin u kunt knijpen als u wilt communiceren met de laborant. Via het glas vanuit de bedieningsruimte en via een camera kan de laborant u zien. Tevens kan de laborant u via de intercom horen. Wanneer u in de MRI ligt hoort u een kloppend, borend of trillend geluid, wisselend in sterkte. U krijgt voorafgaand aan het onderzoek oordopjes in en een koptelefoon op met muziek naar keuze om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Dit om de beeldkwaliteit zo optimaal mogelijk te maken. Bij beweging wordt het MRI beeld verstoord en kunnen de beelden kwalitatief onvoldoende zijn om een goede diagnose te kunnen stellen. De laborant bespreekt dit tijdens het onderzoek met u en zal in overleg vragen of u het nogmaals wilt proberen. Het onderzoek duurt, afhankelijk van welk protocol er wordt gescand, tussen de 20-45 minuten.

MRI borsten

Na het MRI onderzoek wordt de infuusnaald verwijderd en mag u zich weer aankleden.
De beelden worden doorgestuurd naar onze gespecialiseerde radiologen die uw onderzoek beoordelen. We streven er naar binnen 72 uur uw uitslag te hebben en met u te bespreken.

Voorbereiden op het MRI onderzoek

De magneet in de MRI trekt metaal aan. Voorwerpen waarin metaal zit mogen niet in de onderzoekskamer komen. U kunt daarbij denken aan (bank)pasjes met magneetstrip of chip, munten, sieraden, horloges, piercings, sleutels, haarspelden, gebitsprothesen en gehoorapparaten. Draagt u een medicijnpleister dan moet u deze voor het onderzoek verwijderen.

Gebruik voorafgaand aan het onderzoek geen mascara, zinkzalf, deodorant of haarlak. Het is aan te raden om comfortabele kleding aan te trekken zonder metaal zoals ritsen, knopen of versieringen. Bij voorkeur is dat een joggingbroek.

U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek.

Menstruatiecyclus

Indien u nog een menstruatiecyclus heeft raden wij u aan het MRI onderzoek te laten verrichten op dag 7-14 van de cyclus, waarbij dag 1 de eerste dag is van de menstruatie. Het is van belang om dit goed te plannen omdat door hormonale invloeden een MRI soms slecht te beoordelen is in een andere tijd van de cyclus.

Indien er een spoedindicatie bestaat voor uw onderzoek zullen we u zo snel mogelijk inplannen voor onderzoek en daarbij geen rekening houden met de ‘juiste’ tijd binnen de menstruatiecyclus.

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft kunt u ons altijd bellen op onderstaand nummer en geven wij graag verdere toelichting en antwoord op uw vragen.

 

Animatie MRI borsten