Zorgverzekering & kosten

Borstzorgklinieken levert zorg in een samenwerkingsverband met MRI Centrum. 

MRI Centrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Net als in het ziekenhuis wordt vrijwel alle zorg vergoed, met uitzondering van uw eigen risico. Om een afspraak te kunnen maken heeft u wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Eigen risico​
Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt € 385,00 (2024). Dat betekent dat u het eerste deel van uw zorgkosten zelf betaalt.
Indien u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico dan is het bedrag hoger en maximaal € 885,00. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Rekenvoorbeeld
Uw medische kosten bedragen €450,00. U heeft uw eigen risico ingesteld op €385,00. Dit houdt dan in dat u de eerste € 385,00 zelf betaalt. Uw zorgverzekeraar vergoedt de resterende €65,00.

Rekenvoorbeeld eigen risico

Diagnostiek door Borstzorgklinieken wordt vrijwel altijd vergoed
Zorgverleners en zorgverzekeraars maken jaarlijks afspraken over prijzen en welk type zorg gecontracteerd wordt. De zorg die u bij ons afneemt vanuit de basisverzekering wordt in vrijwel alle gevallen 100% vergoed. Net als in het ziekenhuis. U heeft hiervoor een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Met uitzondering van VGZ heeft MRI Centrum in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract gesloten voor het leveren van diagnostiek door Borstzorgklinieken. Omdat wij met VGZ een overeenkomst hebben voor overige diagnostiek, hoeft u uw factuur niet zelf te declareren. Dat doen wij voor u. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt deze factuur, na aftrek van een eventueel eigen risico, geheel of gedeeltelijk vergoed. Het deel dat niet in aanmerking komt voor een vergoeding neemt het MRI Centrum voor zijn eigen rekening. Dit betekent dat zorg geleverd door Borstzorgklinieken naast het eigen risico, geen extra kosten met zich meebrengt en volledig wordt gefinancierd.

Bij ASR, Menzis en DSW is diagnostiek door Borstzorgklinieken gedeeltelijk gecontracteerd.
Wat betekent dit voor u? De rekening voor niet gecontracteerde zorg aangevraagd door een huisarts wordt niet vergoed bij deze zorgverzekeraars en moet u zelf betalen. Omdat deze diagnostiek normaliter vergoed wordt vanuit de basisverzekering, betaalt de zorgverzekeraar wel een percentage van uw factuur. U dient onze factuur in bij uw zorgverzekeraar nadat u de factuur heeft voldaan (aan MRI Centrum).  

Onverzekerde patiënten
Beschikt u niet over een Nederlandse zorgverzekering en/of een geldige verwijzing bij uw eerste consult, dan dient u de kosten van de behandeling zelf te betalen. Hiervoor geldt het passantentarief, dat u na het consult per pin dient te betalen.  

 

 

Overzicht contracten zorgverzekeraars 2024                  Passantentarieven 2024