veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 

Een afspraak maken

Hoe maak ik een afspraak voor borstonderzoek?
Wanneer Borstzorgklinieken uw verwijzing heeft ontvangen, nemen wij uiterlijk binnen 3 werkdagen telefonisch contact op om een afspraak te plannen.

Mijn telefoonnummer achter de link van Zorgdomein is niet juist.
Uw gegevens in het bestand van uw behandelend arts worden meegestuurd naar ZorgDomein. Zijn deze niet correct, neem dan contact op met uw arts.

MRI onderzoek

Wat is een MRI scan?
MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Er wordt gebruik gemaakt van een magnetisch veld en radiogolven om beelden te maken van de organen en structuren van het lichaam. Dit is pijnloos en niet schadelijk.

Wanneer is een MRI niet mogelijk?
Als u een pacemaker, insulinepomp of cochlea-implantaat heeft, kunt u geen MRI-onderzoek ondergaan. Door de magnetische straling kan de apparatuur ontregeld raken.

Welke kleding mag ik aan in een MRI?
Kleding met metalen onderdelen mogen de MRI-scanner niet in omdat deze het magneetveld verstoren. Hierdoor kan er verstoring van het beeld ontstaan in de opnames. Denk hierbij aan ritsen, metalen knopen maar ook een kledingstuk met glitters.

Mag ik mijn sieraden omhouden in de MRI?
Sieraden mogen de MRI-scanner niet in omdat deze het magneetveld verstoren. Hierdoor kan er verstoring van het beeld ontstaan in de opnames. Alles van metaal of materiaal waarin metaal is verwerkt, zoals sieraden, brillen en horloges mogen niet in de MRI ruimte. Edelmetaal is meestal geen probleem maar kan alleen in een beperkte hoeveelheid. 

Mag ik met mijn hulpmiddelen de MRI ruimte in?
De MRI-scanner is een grote, sterke magneet. Door de kracht van deze magneet worden metalen voorwerpen met hoge snelheid aangetrokken. Uw eigen hulpmiddelen zoals krukken, rolstoel of rollator kunnen daarom niet worden meegenomen in de MRI ruimte. Wij hebben een MRI compatible rolstoel die wel de MRI ruimte in mag.

Maakt de MRI veel geluid?
U hoort tijdens het onderzoek series van hard kloppende of tikkende geluiden. Dat is niet altijd even prettig maar hoort bij het MRI onderzoek en is normaal. Klik hier voor een idee van het geluid van een MRI scan (zet het volume hoog voor een reëel geluid). U ontvangt oordopjes en een gehoor beschermende hoofdtelefoon met muziek naar keuze. Geluid van de MRI blijft u echter altijd horen.

Word ik voldoende beschermd tegen gehoorschade?
Ondanks dat u met de gehoor beschermende koptelefoon en oordopjes nog een hard geluid hoort, voldoet het aan de wettelijk gestelde eisen.

Kan ik naar muziek luisteren tijdens het onderzoek?
U ontvangt een gehoor beschermende hoofdtelefoon met muziek naar keuzen. Het geluid van de muziek wordt echter overstemd door het geluid van de MRI. Tussen twee series door, als de scanner even stil is, kunt u de muziek wel horen.

Mag ik bewegen tijdens het scannen?
Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Bij een scan van uw hoofd dient u ook het slikken zoveel mogelijk te beperken.

Echo onderzoek

Wat zijn indicaties voor een echografie van de borsten?

 • Onderzoek van eerste keuze bij jonge (<30 jaar) symptomatische vrouwen
 • Onderzoek van eerste keuze bij symptomatische vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven
 • Additioneel onderzoek ter nadere karakterisering van een mammografische afwijking (dit geldt ook voor mannen)
 • Additioneel onderzoek ter nadere analyse van een palpabele afwijking
 • Additioneel onderzoek ter nadere karakterisering van een met MRI gevonden (incidentele) laesie, target echo
 • Ten behoeve van echogeleide punctie of biopsie

Hoe gebeurt een echografie van de borsten?
Echografie is onderzoek met ultrageluidsgolven waarbij organen of structuren in de borst worden afgebeeld. Nadat er echogel is aangebracht op de huid van de borsten beweegt de radioloog met een transducer over de borsten en bekijkt de oksel. Het onderzoek is niet schadelijk en duurt ongeveer 10 minuten.

Mammografie onderzoek

Wat is een mammografie? Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Een mammografie wordt gemaakt om afwijkingen in de borst op te sporen. Op een mammografie is vetweefsel, bindweefsel en klierweefsel te zien.

Wat is borstkanker?
Borstkanker is een kwaadaardig gezwel of tumor in de borst. De kanker ontstaat in de melkkliertjes of melkkanalen en ontwikkelt zich in en rond het weefsel van de borst.

Kunnen mannen ook borstkanker krijgen?
Ook mannen kunnen borstkanker krijgen, maar dat gebeurt veel minder vaak. Voor elke man met borstkanker zijn er 100 vrouwen met borstkanker.

Wat zijn de symptomen van borstkanker?

 • Verharding of Knobbeltje in de borst
 • Verharding of Knobbeltje in de oksel
 • Verandering van vorm/ grootte
 • Deukje of kuiltje in de borst
 • Roodheid of warmte van de borst ( ontstoken)
 • Sinaasappelhuid
 • Ingetrokken tepel
 • Bloederige tepeluitvloed
 • Schilfering of korst rondom de tepel

Kan de straling bij een mammografie mijn gezondheid schaden?
Radioactieve straling kan, als het zeer vaak wordt toegepast, op termijn borstkanker veroorzaken. Het risico op borstkanker door blootstelling aan de beperkte dosis röntgenstraling waarmee een mammografie wordt genomen is uiterst klein. De stralingsdosis worden nauwlettend gecontroleerd door gespecialiseerde instanties en goed in de gaten gehouden door onze radiologen.

Op jongere leeftijd, en zeker onder de 30 jaar, weegt het voordeel minder zwaar en wordt screening middels mammografie afgeraden, behalve bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. De borsten van jongere vrouwen bevatten meer klierweefsel. Dit weefsel is iets gevoeliger voor straling.

Op latere leeftijd, met name na de menopauze, is dat klierweefsel grotendeels in vetweefsel omgezet. Vetweefsel is veel minder gevoelig voor straling.

Kan ik een mammografie ondergaan bij borstprothesen?
Mammografie is eerste onderzoek van keuze bij borstprothesen. Een mammografie kan veilig worden vervaardigd en is zinvol bij zowel prepectorale als retropectorale (achter de spier gelegen) prothesen. De prothesen kunnen niet kapot gaan door compressie van de borst tijdens een mammografie.

Mag ik mijn sieraden omhouden tijdens een mammografie?
Uw sieraden mag u tijdens het onderzoek af doen. Het metaal in sieraden veroorzaakt een verstoring van het beeld die de beoordeelbaarheid kunnen beïnvloeden. Wij raden dan ook aan zo min mogelijk sieraden om te doen als u komt voor een borstonderzoek.

Wat zijn indicaties voor een mammografie?

 • Screening tussen 50-75 jaar
 • Screening in verband met verhoogd risico zoals bewezen genmutatie of familiaire belasting
 • In het kader van symptomatologie (bij vrouwen >30 jaar en mannen ongeacht de leeftijd)
 • Na een echografie bij jonge vrouwen, zwangere en vrouwen die borstvoeding geven, kan een mammografie geïndiceerd zijn.
 • Bij metastasen van een onbekende primaire maligniteit (om te beoordelen of er sprake is van (primaire) borstkanker)

Ik ben doorverwezen vanuit het bevolkingsonderzoek, wat nu?
Na een doorverwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek zal onze gespecialiseerd radioloog deze onderzoeken bekijken en aan de hand daarvan een onderzoek initiëren. Veelal is dit een aanvullende mammografie, vaak middels een tomosynthese ( 3D mammografie), van de aangedane borst. Indien nodig zal er een aanvullende echografie plaatsvinden en eventueel een biopsie. Indien een biopsie nodig wordt geacht zal deze aansluitend plaatsvinden. De radioloog bespreekt direct met u de uitslag van de mammografie en echo. Indien er geen afwijking wordt gevonden gaat u terug naar het bevolkingsonderzoek voor de volgende controle.

Ik heb pijn in mijn borsten, moet ik bang zijn voor borstkanker?
Pijnklachten in de borst zijn meestal gerelateerd aan de cyclus, wat betekent dat er een relatie is tussen de cyclus en de pijnklachten. Ook kunnen ze worden veroorzaakt door hormonale schommelingen anderszins. Pijnklachten in de borst komt bij minder dan 5% van de vrouwen met borstkanker voor. In de meeste gevallen zal pijn in de borst dus niet wijzen op borstkanker. Wel adviseren wij altijd, ook in het geval van pijnklachten, de borsten te laten controleren.

Uitslag onderzoek

Informeert de laborant mij over de bevindingen?
De laborant van Borstzorgklinieken zal geen mededelingen doen over de bevindingen van het MRI onderzoek. 

Wanneer krijg ik de uitslag?
Aansluitend op uw mammografie zal onze laborante u begeleiden naar de radioloog waar de bespreking van de mammografie zal plaatsvinden en eventueel aanvullend onderzoek. Ook zal de radioloog u adviezen kunnen geven ten aanzien van vervolg en frequentie van de onderzoeken.

Kosten

Zorgverzekering & Kosten
Borstzorgklinieken levert zorg in een samenwerkingsverband met MRI Centrum. Diagnostiek door Borstzorgkliniek valt onder het basispakket en wordt door de zorgverzekeraars volledig vergoed na aftrek van een eventueel openstaand eigen risico. Er dient dan wel sprake te zijn van een verwijzing door uw huisarts.

Bent u verzekerd bij DSW dan kunnen we niet rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar (geldt niet voor VGZ) en zullen we de factuur naar u sturen. Deze factuur declareert u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt deze factuur, na aftrek van een eventueel eigen risico, geheel of gedeeltelijk vergoed. Het deel dat niet in aanmerking komt voor een vergoeding is neemt het MRI Centrum voor zijn eigen rekening. Dit betekent dat zorg geleverd door Borstzorgkliniek naast het eigen risico, geen extra kosten met zich meebrengt en volledig wordt gefinancierd.

Ik heb geen verwijzing, kan ik de MRI zelf betalen?
Borstzorgklinieken stelt cliënten in staat om een diagnostisch onderzoek te laten uitvoeren, zonder dat ze in het bezit zijn van een geldige verwijzing. De kosten dient u in dat geval zelf te betalen.