Echografie

Wat is een echografie

Wij kunnen de borst en oksel ook middels echografie bekijken en afbeelden. Na de mammografie zullen we vaak de borst en oksel ook met de echo bekijken. Bij echografie maken we gebruik van hoogfrequente geluidsgolven om het borstweefsel af te beelden. Dit geeft ons inzicht in de aard en structuur van het borstklierweefsel en eventuele afwijkingen. Soms kan dit extra informatie geven. Echo betekent ‘geluidsweerkaatsing’, grafie betekent ‘afbeelding’.

Echo onderzoek borst

Hoe verloopt het onderzoek

Het echografisch onderzoek wordt uitgevoerd door de radioloog zelf nadat de radioloog uw mammografie heeft bekeken en beoordeeld en met u heeft besproken. Het onderzoek duurt gemiddeld tussen de 5 en 10 minuten. U neemt plaats op de onderzoekstafel in een liggende positie. We brengen gel aan op de huid om de geluidsgolven goed te geleiden. Met een zogenaamde echotransducer wordt er hoogfrequent geluid uitgezonden en strijken we over de huid van de borst om deze af te beelden. Een echotransducer zend geluidsgolven uit. Het (ultra)geluid dat de transducer uitzendt, wordt door structuren in de borst teruggekaatst en daarna weer opgevangen. Verschillende weefsels kaatsen het geluid net even anders terug. Van het teruggekaatste geluid worden beelden gemaakt. Ultrageluid kunt u niet horen en het kan geenszins schade aanrichten, u voelt en ziet het niet. Het onderzoek is geheel pijnloos. Dit is dezelfde echo die wordt gebruikt bij zwangerschapsecho’s.

Leeftijdsrichtlijnen voor mammografie en echografie

Volgens de in Nederland geldende richtlijnen is de mammografie boven de 30 jaar geadviseerd als het onderzoek van eerste keuze. De mammografie geeft veel inzicht in ook vroege stadia van afwijkingen in de borst alsook de detectie van kalk. Wij kiezen bij voorkeur voor de combinatie van een 3D mammografie aangevuld met een echografie omdat we middels deze combinatie de meeste zekerheid kunnen verkrijgen over aanwezige afwijkingen in de borst.

Bij vrouwen jonger dan 30 jaar zullen we alleen middels echografische beeldvorming de borst bekijken. Dit omdat de kans op borstkanker heel klein is.

Bij vrouwen boven de 30 jaar zullen we doorgaans de volgens de richtlijnen geldende onderzoek van eerste keuze adviseren, nl de mammografie. Wij werken met gespecialiseerde laboranten die met persoonlijke aandacht en in overleg met u zullen zorgen voor een zo prettig mogelijk onderzoek die nagenoeg pijnvrij kan worden uitgevoerd. Indien u echter toch liever geen mammografie wilt ondergaan kunt u bij ons kiezen voor het verrichten van een echografie alleen. 

Een echografie kunt u ook zelf aanvragen op eigen verzoek, zonder verwijzing.