Privacyreglement

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens volgens de wettelijke regels alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw diagnostisch onderzoek en voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Alleen met toestemming van u als cliënt sturen wij de bevindingen van het onderzoek naar een andere arts dan de aanvragende arts.